Studia Podyplomowe "Polski Język Migowy"
2014-2016


KONTAKT ELEKTRONICZNY

• Instytut Języka Polskiego: ijpuw@uw.edu.pl
• prof. dr hab. Marek Świdziński: m.r.swidzinski@uw.edu.pl
• mgr Małgorzata Czajkowska-Kisil: maczajkis@wp.pl
• mgr Joanna Filipczak: asiafilipczak@yahoo.com
• mgr Piotr Mostowski: piotr.mostowski@uw.edu.pl

WPROWADZENIE

Pozytywne doświadczenia trzech już edycji Studiów Podyplomowych PJM (2008-2010, 2010-2012 i 2013-14) – pierwszych w historii Uniwersytetu Warszawskiego i pierwszych w kraju – uzasadniają otwarcie kolejnej edycji. Nieustającą potrzebą edukacji niesłyszących w Polsce jest organizacja systemu kształcenia nauczycieli w zakresie Polskiego Języka Migowego. Kadra dydaktyczna szkół dla niesłyszących często nie zna rodzimego języka populacji Głuchych w Polsce. W najlepszym razie nauczyciele posługują się miganą odmianą polszczyzny – Systemem Językowo-Migowym. Ważną potrzebą jest też wykształcenie tłumaczy PJM. Rodzimi użytkownicy PJM, Głusi lub tzw. CODA, czyli słyszący z rodziny niesłyszącej, choć PJM znają, nie są przygotowani zawodowo do pracy tłumacza.

Standardowych studiów uniwersyteckich z zakresu PJM, stacjonarnych lub zaocznych, w Polsce nie ma. Uchwalona przez Sejm 19.08.2011 „Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się”, która weszła w życie 1.04.2012, wzmacnia potrzebę rozwijania studiów podyplomowych kształcących kadrę specjalistów i praktyków. Nauczyciele szkół dla niesłyszących i tłumacze języka migowego muszą mieć przygotowanie językoznawcze do pracy z językiem obcym. Język polski, którego uczą lub na który tłumaczą, jest dla Głuchego językiem obcym. Studia nasze wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób pracujących z Głuchymi, zarówno słyszących jak głuchych.

Wykłady i większa część ćwiczeń prowadzone są w języku polskim. Wszystkie dostają symultaniczne tłumaczenie na PJM. Analogicznie wykłady w PJM tłumaczy się na polski foniczny.

Wiedza o języku

20.09.2014
Wykład 0: Wstęp.

 • Inauguracja
 • Wstęp

 • Wniosek o fakturę

 • 21.09.2014
  Wykład 1: Co to jest język naturalny?

 • Co to jest język naturalny?

 • EGOJP, Wstęp
 • EGOJP, Literatura
 • EGOJP, Rozdział 1
 • 8.11.2014
  Wykład 2: Aparat pojęciowy analizy tekstu.

 • Aparat pojęciowy analizy tekstu.
 • Języki migowe --- rozdział.
 • 9.11.2014
  Wykład 2a: Aparat pojęciowy analizy tekstu (cd.).

  22.11.2014
  Wykład 3: Poziomy struktury tekstu.

 • Poziomy struktury tekstu.
 • 23.11.2014
  Wykład 4: Podstawy morfologii.

 • Podstawy morfologii.
 • EGOJP, Rozdział 3
 • EGOJP, Rozdział 4
 • 6.12.2014
  Wykład 5: Fleksja polska.

 • Fleksja polska.
 • EGOJP, Rozdział 5
 • EGOJP, Rozdział 6

 • 14.02.2015
  Wykład 6: Elementarz składni.

 • EGOJP, Rozdział 7
 • EGOJP, Rozdział 8
 • 7.03.2015
  Wykład 6a, b: Elementarz składni.

 • Elementarz składni: wersja rozszerzona!!!.
 • EGOJP, Rozdział 9
 • EGOJP, Rozdział 10
 • 21.03.2015
  Wykład 8a: O korpusach.

  28.03.2015
  Wykład 7: Derywacja i gniazda słowotwórcze.

 • Derywacja.

 • Wykład 8b: Korpusy i narzędzia ich obsługi.

 • Korpusy
 • 6.06.2015
  Wykład 9: Świat znaczeń: podstawy leksykologii. Leksykografia.

 • Słownictwo i słowniki.

 • Wykład 10: Repetytorium.

 • Powtórzenie materiału.

 • Egzamin z "Wiedzy o języku".

 • Zestaw 1.
 • Zestaw 2.
 • Zestaw 3.


 • Powrót do strony głównej